తీరు మారుతోందే పేరు తెలియకుందే సాంగ్ లిరిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ (28C) (2019) తెలుగు సినిమా


Album : 28°C(28 DEGREE CELSIUS)

Starring: Naveen Chandra, Salini Vadnikati
Music : Shravan Bharadwaj
Lyrics-Kittu Vissapragada
Singers :Anurag Kulkarni
Producer: Sambakula Sai Abhishek
Director: Anil Vishwanath
Year: 2019
English Script Lyrics CLiCk HEREతీరు మారుతోందే
పేరు తెలియకుందే
కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే
ఎంత దగ్గరున్నా
దూరమల్లె ఉందె
నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే
కరిగి కదిలి దూకుతున్న
చినుకు లాగ మనసె
మురిసి కురిసి వెతికి
నిన్ను చేరుకున్న వరసే
చూసి కూడ చూడనట్టు
వెళ్ళిపోకు గాలిలా

ఉన్నపాటుగా
వెంట పడుతు పడుతు
ఒక్క సారిగా ఆగితే
చుట్టు పక్కలా దిక్కులన్ని చూస్తే
లెక్కపెట్టనా అంకెలే
కొంచెంగ కొంచెంగ నీ దగ్గరై
ఇంకాస్త దూరంగ నన్నుంచితే
నీ చేయి దాటేసి ఆ గీతలే
నీకు నాకు బంధమేయవా

నీకోసం ఆరాటమూ
నువ్వుంటే మోమాటమూ
తాకాలనీ నీ గురుతుని
క్షణం ఎటూ కదలకే మరి
కళ్ళ ముందరే నువ్వు ఉండగా
గుండె చప్పుడే వినపడేట్టుగా
గుర్తు చేయాలనే కోరికే
సిగ్గుతో చంపుతుందే

తీరు మారుతోందే
పేరు తెలియకుందే
కొత్త కొత్తగుందే ఊరికే
ఎంత దగ్గరున్నా
దూరమల్లె ఉందె
నిన్న మొన్న ఇట్టా లేదులే
కరిగి కదిలి దూకుతున్న
చినుకు లాగ మనసె
మురిసి కురిసి వెతికి
నిన్ను చేరుకున్న వరసే
చూసి కూడ చూడనట్టు
వెళ్ళిపోకు గాలిలా

Share This :sentiment_satisfied Emoticon