ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ.. సాంగ్ లిరిక్స్ మహేష్ బాబు మహర్షి (2019) తెలుగు సినిమా


Album : Maharshi
Starring: Mahesh Babu, Allari Naresh, Pooja Hegde,Sonal Chauhan
Music : Devi Sri Prasad
Lyrics-Srimani 
Singers :Vijay Prakash
Producer: Dil Raju, Prasad V. Potluri
Director: Vamsi Paidipally
Year: 2019
English Script Lyrics CLICK HERE


ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....
ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....

నీ కంటి రెప్పలంచునా.. మనస్సు నిండి పొంగిన..
ఓ నీటి బిందువే కదా.. నువు వెతుకుతున్న సంపద..
ఒకొక్క జ్ఞాపకానికి... వందేళ్ళ ఆయువుందిగా
ఇంకెన్ని ముందు వెచెనో... అవన్నీ వెతుకుతూ... పదా...

మనుష్యులందు నీ కథా...
మహర్షిలాగా సాగదా..
మనుష్యులందు నీ కథా....
మహర్షిలాగా సాగదా....

ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....
ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....

నిస్వార్థమెంత గోప్పదో....
ఈ పధము రుజువు కట్టదా...
సిరాలు లక్ష ఒంపదా...
చిరక్షరాలు రాయదా...
నిశీధి ఎంత చిన్నదో....
నీ కంటి చూపు చెప్పదా
నీ లోని వెలుగు పంచగ...
విశాల నింగి చాలదా

ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....
ఇదే కదా... ఇదే కదా... నీ కథ..
ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా....
Share This :sentiment_satisfied Emoticon