నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా సాంగ్ లిరిక్స్
November 26, 2021

 చిత్రం : మురళీకృష్ణ (1964) సంగీతం : మాస్టర్ వేణు సాహిత్యం : ఆత్రేయ గానం : ఘంటసాల నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా సాంగ్ లిరిక్స్  ఎక్కడ వున్నా ఏమైనా ...