నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు   పాట లిరిక్స్  | కృష్ణ ప్రేమ (1961)
June 14, 2021

 చిత్రం : కృష్ణ ప్రేమ (1961) సంగీతం : పెండ్యాల రచన : ఆరుద్ర గానం : జిక్కి, వరలక్ష్మి నవనీతచోరుడు నందకిశోరుడు అవతారపురుషుడు దేవుడే చెలి అవతార...
గోపాల బాలకృష్ణ గోకులాష్టమీ   పాట లిరిక్స్  | పాండురంగడు (2008)
June 14, 2021

  చిత్రం : పాండురంగడు (2008) సంగీతం : కీరవాణి సాహిత్యం : వేదవ్యాస్ గానం : సునీత, కీరవాణి, మధు బాలకృష్ణ, బృందం గోపాల బాలకృష్ణ గోకులాష్టమీ ఆబా...
నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా   పాట లిరిక్స్  | శ్రీ కృష్ణమాయ (1958)
June 14, 2021

 చిత్రం : శ్రీ కృష్ణమాయ (1958) సంగీతం : టి.వి.రాజు సాహిత్యం : రావూరి గానం : ఘంటసాల నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా నీలవర్ణ నీ లీలలు తెలియా నా తరమా ద...
ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు నీ యిల్లె   పాట లిరిక్స్  | శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం (1979)
June 14, 2021

 చిత్రం : శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం (1979) సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు సాహిత్యం : దేవులపల్లి గానం : సుశీల ఈ పల్లె వ్రేపల్లె ఈ ఇల్లు...
కృష్ణా యదుభూషణా   పాట లిరిక్స్  | శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1965)
June 14, 2021

 చిత్రం : శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1965) సంగీతం : టి.వి.రాజు  సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్  గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్  కృష్ణా యదుభూషణా శ్రీ కృష్ణా య...