ప్రతిదీ దూరమే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
January 14, 2021

అర్థం కీ, అపార్థం కీ  ఒకే అక్షరం తేడా.. అర్థం చేసుకుంటే  స్నేహమైనా, బంధమైనా,  కలకాలం నిలబడుతుంది.. అపార్థం చేసుకుంటే  ప్రతిదీ దూరమే Get This...
 నీ బాహువులలో  బలముంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
January 14, 2021

నీ బాహువులలో  బలముంటే  పది మందిని కొట్టగలవు.. అదే నీ గుండెలో  మంచితనం ఉంటే.. వేల మంది మనసులో స్థానం సంపాదించగలవు Get This Quote In English S...
జీవితం ఎలాంటిది అంటే  | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
January 14, 2021

జీవితం ఎలాంటిది అంటే  అర్థం కాని వయసులో  ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.. అన్నీ అర్థం అయ్యే వయస్సులో  కన్నీళ్లను తెప్పిస్తుంది Get This Quote In English...
 ఒకరికి మేలు చేసే పని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
January 14, 2021

ఒకరికి మేలు చేసే పని  ఏదైనా గొప్పదే.. ఒక గొప్ప పని  నిజాయితీగా చేయాలని  ప్రయత్నించే.. ప్రతి మనిషి గొప్పవాడే Get This Quote In English Script...
నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా  | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
January 14, 2021

నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా  నీ కర్తవ్యం నీకు గుర్తు ఉంటే.. జరగవలసిన పనులు  అవే జరిగిపోతాయి. Get This Quote In English Script Click Here Quotes...