భాధే ప్రతి ఒక్కరిని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


భాధే ప్రతి ఒక్కరిని బలవంతుడిని చేస్తుంది
వైఫల్యమే వివేకాన్ని నేర్పుతుంది 
శుభరాత్రి 
Get This Quote In English Script  CLICK HEREtelugu, telugu quotes on life text, telugu quotes on life in telugu, quotes on life in telugu to english, thoughtful quotes on life in telugu, quotes on village life in telugu, telugu quotes on life with images, inspirational quotes on life with images in telugu, sad quotes on life with images in telugu, best telugu quotes on education, quotes on education in telugu language, famous quotes on education in telugu, quotes on girl education in telugu aarde lyrics, best quotes on education in telugu, quotes on value of education in telugu, telugu quotes of education, telugu quotes about lies, quotes on lies in telugu,
Share This :sentiment_satisfied Emoticon