ధనం ఉన్నవారి కంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి

ధనం ఉన్నవారి కంటే
గుణం ఉన్నవారే గొప్పవారు
శుభరాత్రి

Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon