ఎప్పుడూ కింద పడకపోవటం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label


ఎప్పుడూ కింద పడకపోవటం 

గొప్పకాదు,
పడినప్పుడల్లా మళ్లీ 

పైకి లేవటమే గొప్ప.Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon