జీవితం ఒక యుద్దభూమి | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label

జీవితం ఒక యుద్దభూమి,
పోరాడితే గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది.
ఊరికే నిల్చుంటే ఓటమి తప్పదు.Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon