ఆత్మవిశ్వాసం మితిమీరితే | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
ఆత్మవిశ్వాసం మితిమీరితే 
అహంకారమైనా అవుతుంది 
లేక అజ్ఞానమైనా అవుతుంది.


శుభోదయం Get This Quote IN English Fonts CLick Here


Telugu Quotes

Good Morning Quotes 


Share This :sentiment_satisfied Emoticon