సామర్థ్యం, తెలివితేటలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

labelసామర్థ్యం, తెలివితేటలు 

ఉన్నాసాధించాలనే 

తపన లేకుంటే
మిగిలేది వైఫల్యమే.
Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon