ప్రేమంటే | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం


good morning telugu cinema good morning telugu comedy images good morning coffee telugu good morning telugu coffee images telugu good morning download


ప్రేమంటే డబ్బు, 

అందం కాదు..
ప్రేమంటే ఓ నమ్మకం..!!


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here
Quotes

Telugu Quotes

Share This :sentiment_satisfied Emoticon