జీవితమంటే | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం

 

good morning emotional images telugu good morning emotional quotes in telugu good morning images telugu and english telugu good morning flowers telugu good morning funny images


జీవితమంటే మన 

కోసమే కాదు..
ఇతరుల కోసం 

కూడా బ్రతకడం..!!


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Quotes

Telugu Quotes
Share This :sentiment_satisfied Emoticon