సమయానికి, ఆరోగ్యానికి | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభరాత్రి

telugu quotations images real life quotes in telugu family quotes in telugu death quotes in telugu nammaka droham quotes in telugu


సమయానికి, ఆరోగ్యానికి, 
బంధాలకు విలువ కట్టలేము..
కానీ వాటిని కోల్పోయినప్పుడు 
మాత్రమే వాటి విలువ తెలుస్తుంది..!!శుభరాత్రి 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here

emotional quotes in telugu

marriage wishes in telugu

marriage day wishes in telugu

swami vivekananda quotes in telugu

koteshans

relationship quotes in telugu

Share This :sentiment_satisfied Emoticon