కాలికి తగిలిన గాయం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes in telugu telugu quotes about life telugu quotes adda telugu quotes about cheating telugu quotes about relationships telugu quotes about money telugu quotes attitude telugu quotes about character


కాలికి తగిలిన గాయం 
ఎలా నడవాలో నేర్పిస్తే..
మనసుకు తగిలిన గాయం 
ఎలా బ్రతకాలో నేర్పిస్తుంది


Get This Quote In English Script Click Here


inspiring telugu good morning quotes
good morning quotes telugu love
good morning love quotes telugu images download
good morning quotes 2019 telugu
good morning quotes telugu 2020
Share This :sentiment_satisfied Emoticon