ఈ రోజుల్లో నిజం నిదానంగా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

thursday good morning quotes in telugu good morning heart touching quotes telugu good morning quotes telugu video download share chat good morning quotes telugu videos


ఈరోజుల్లో నిజం నిదానంగా 
నడిచి వచ్చేలోపు..
అబద్ధం అందంగా తయారై 
అందర్నీ తనవైపు 

ఆకర్షించేస్తుంది


Get This Quote In English Script Click Here

good morning telugu quotes photos
good morning telugu quotes photos download
pinterest good morning quotes telugu
positive good morning quotes in telugu
telugu good morning quotation
telugu good morning inspirational quotes
good morning quotes telugu rose
Share This :sentiment_satisfied Emoticon