భాష లేని మౌనం ప్రేమ | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
భాష లేని మౌనం ప్రేమ..
రూపం లేని శిల్పం ప్రేమ..
ఓటమెరుగని విజయం ప్రేమ..
భయాన్ని జయించే ధైర్యం ప్రేమ..
రక్తం రుచి చూడని ఖడ్గమే ప్రేమ.

Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon