కాలాన్ని వృధా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంకాలాన్ని వృధా 

చేసుకోవడమంటే..
నిన్ను నువ్వు 

దోపిడీ చేసుకోవడమే


Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes dasara
telugu quotes daddy
telugu quotes dp
telugu death quotes
telugu devotional quotes
telugu desk quotes
telugu dialogues quotes
Share This :sentiment_satisfied Emoticon