ప్రేమ సఫలమైతే మంచి కావ్యమౌతుంది | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label

ప్రేమ సఫలమైతే మంచి కావ్యమౌతుంది..
విఫలమైతే మధుర  కావ్యమౌతుంది..
ప్రపంచ సాహిత్యంలో ప్రేమకధలన్నీ
విషాదాంతాలే అంటారు!
అనంతమైన ప్రేమకు అంతంలేదు.
విషాదం అంతకన్నా లేదు.
స్మరించిన కొద్ది ప్రేమ మధురం!
మధురాతి మధురం!!!Get This Quote In English Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon