అవసరాలు కొత్త | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


అవసరాలు కొత్త దారులను వెతికితే
అనుభవాలు కొత్త పాఠాలు నేర్పుతాయి

 శుభరాత్రి 


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon