కాలంతో కంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

కాలంతో కంటే మనకు
తగిలిన గాయాలతోనే పరిణితి వస్తుంది
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon