తకిట తకిట సాంగ్ లిరిక్స్ ప్రతిరోజూ పండగే (2019) తెలుగు సినిమాAlbum : Prathi Roju Pandage


Starring: Sai TejRaashi Khanna
Music : Thaman S
Lyrics-Kasarla Shyam
Singers : Rahul Siplingunj, Geetha Madhuri  
Producer: Bunny Vas
Director: Maruthi
Year: 2019

English Script Lyrics Click HERE


తకిట తకిట సాంగ్ లిరిక్స్
తకిట తకిట తకిట తకిట
తకిట తకిట తకిట తకిట
తకిట తకిట తకిట తకిట
తకిట తకిట తకిట తకిట
తకిట తకిట తకిట తకిట(2x).. 
తకిటతథిమి తకిటతథిమి కొట్టర డీజే
తకిట తకిట తకిట తకిట(2x).. 
తకిటతథిమి తకిటతథిమి పుట్టిన రోజే

ఎక్కితే ఫ్లైటూ.. ఎదుగుతుంటే హైటూ
ఇచ్చేస్తుంటే ట్రీటూ.. కాదోయ్ నువ్వే గ్రేటూ
తోడుగా ఉంటూ.. కన్నోళ్లనే కంటూ
పంచుకుంటే హర్టూ.. అదే పెద్ద గిఫ్టూ...

తకిటతథిమి తకిటతథిమి కొట్టర డీజే
తకిట తకిట తకిట తకిట(2x).. 
తకిటతథిమి తకిటతథిమి పుట్టిన రోజే

ఎక్కితే ఫ్లైటూ.. ఎదుగుతుంటే హైటూ
ఇచ్చేస్తుంటే ట్రీటూ.. కాదోయ్ నువ్వే గ్రేటూ
తోడుగా ఉంటూ.. కన్నోళ్లనే కంటూ
పంచుకుంటే హర్టూ.. అదే పెద్ద గిఫ్టూ...

హ్యపీ బర్త్ డే.. ఏ ఏ... హ్యపీ బర్త్ డే.. ఏ ఏ..
నీకై నువ్వే బ్రతికేస్తు ఉంటే.. భూమ్మీదకే వచ్చి టైమ్ వేస్టురా.. ఆ.. ఆ
అమ్మనాన్నని హ్యాపీగా ఉంచే.. ప్రతికొడుకు తలవంచని ఎవరెస్టారా..

నీ ఊరు మెచ్చేట్టూ... నీ పేరు వచ్చేట్టూ..
నీ స్టైలింకా నేర్చేస్తాం.. నీతో ఉంటూ
సిక్స్ ఫీట్ కటౌటూ... ఆల్వేజు ఉండేట్టూ
ఇక సెంచరినే కొట్టిస్తాం.. బ్యాటే పట్టూ..

తకిటతథిమి తకిటతథిమి కొట్టర డీజే
తకిట తకిట తకిట తకిట(2x).. 
తకిటతథిమి తకిటతథిమి పుట్టిన రోజే

ఎక్కితే ఫ్లైటూ.. ఎదుగుతుంటే హైటూ
ఇచ్చేస్తుంటే ట్రీటూ.. కాదోయ్ నువ్వే గ్రేటూ
తోడుగా ఉంటూ.. కన్నోళ్లనే కంటూ
పంచుకుంటే హర్టూ.. అదే పెద్ద గిఫ్టూ...

పుట్టిన రోజే... కొట్టర డీజే.... పుట్టిన రోజే
తకిటతథిమి తకిటతథిమి కొట్టర డీజే
తకిట తకిట తకిట తకిట(2x).. 
తకిటతథిమి తకిటతథిమి పుట్టిన రోజే

Share This :sentiment_satisfied Emoticon