గొప్ప పనులు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంగొప్ప పనులు బలంతో కాదు,
పట్టుదలతో సాధ్యమవుతాయి.


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon