బలహీనులే | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
బలహీనులే 
అదృష్టాన్ని నమ్ముతారు. 
ధీరులెప్పుడూ కార్యకారణ 
సంబంధాన్నే విశ్వసిస్తారు.


శుభోదయం Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Good Night Quotes

Love QuotesShare This :sentiment_satisfied Emoticon