నా జీవితానికి అందమైన | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
నా జీవితానికి అందమైన ఆరంభం నువ్వే అయ్యావు చెలి
అదే నా జీవితానికి అందమైన ముగింపు కూడా నువ్వే కావాలి


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

love failure, love quotes telugu lo, love quotes telugu language download, latest telugu love quotes images, telugu love quotes with love images, love failure quotes telugu lo, telugu one line love quotes, telugu single line love quotes, telugu love quotes messages, telugu love quotes mp3, telugu love quotes mp4, telugu love quotes with movie images, telugu love quotes in 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon