జీవించడం అన్నది ముఖ్యంకాదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
జీవించడం అన్నది ముఖ్యంకాదు 
ఈ కొద్ది జీవితంలో మనం ఏమి చేసామన్నది ముఖ్యం

శుభోదయం


Get This Quote In English Script Click Herequotes on life telugu good night, good quotes on life telugu, good quotes on life in telugu, telugu quotes on life hd images, telugu quotes on life in, telugu quotes on life in telugu language pdf, quotes on life in telugu hd, inspirational telugu quotes on life, quotes on life in telugu download, quotes on li

Share This :sentiment_satisfied Emoticon