కనులతో కూడా | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

labelకనులతో కూడా మాట్లాడవచ్చని
హృదయంతో కూడా చూడవచ్చని
మౌనంలో కూడా భాష వుంటుందని
మనసుతో మనసును చదవవచ్చని
నిన్ను చూసాకే తెలిసింది


Get This Quote In English Script  CLICK HEREd life, telugu quotes on love text, telugu quotes on love videos, telugu sad quotes on love, best telugu quotes on love, telugu movie quotes on love, beautiful telugu quotes on love, famous telugu quotes on love, telugu quotes on love in telugu language, telugu quotes on sad love failure, telugu love quotes photos, telugu love quotes pdf, telugu love quotes pics, telugu love proposal quotes, telugu love pain quotes aarde lyrics, telugu love proposal quotes images, love proposal quotes in telugu, pinterest telugu lo
Share This :sentiment_satisfied Emoticon