కాలమే తెలియట్లేదు | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

labelకాలమే తెలియట్లేదు నిన్ను చూసాకా
కాలమే కదలట్లేదు 
నా ప్రతి కల నువ్వే అని తెలిసాకా


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
uotes, telugu diwali quotes, telugu dad quotes, telugu died quotes, telugu daily quotes aarde lyrics, telugu day quotes, telugu dare quotes, telugu daughter quotes, telugu desam quotes, telugu deepavali quotes, telugu dabbu quotes, telugu quotes emotional, telugu quotes english, telugu quotes education, telugu quotes english translation, telugu quotes excellent, telugu emotional quotes images, telugu ego quotes, telugu election quotes, telugu eyes quotes, telugu emotional quotes download, telugu e
Share This :sentiment_satisfied Emoticon