నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా సాంగ్ లిరిక్స్

 చిత్రం : మురళీకృష్ణ (1964)

సంగీతం : మాస్టర్ వేణు

సాహిత్యం : ఆత్రేయ

గానం : ఘంటసాల
నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా సాంగ్ లిరిక్స్ 


ఎక్కడ వున్నా ఏమైనా

మనమెవరికి వారై వేరైనా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


అనుకున్నామని జరగవు అన్నీ

అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని

జరిగేవన్నీ మంచికనీ

అనుకోవడమే మనిషి పనీ


నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


పసిపాపవలె ఒడి జేర్చినాను

కనుపాప వలె కాపాడినాను

గుండెను గుడిగా చేసాను

నువ్వుండలేనని వెళ్ళావు


నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


వలచుట తెలిసిన నా మనసునకు

మరచుట మాత్రము తెలియనిదా

మనసిచ్చినదే నిజమైతే

మన్నించుటయే రుజువు కదా!


నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా


నీ కలలే కమ్మగ పండనీ

నా తలపే నీలో వాడనీ

కలకాలం చల్లగ వుండాలని

దీవిస్తున్నా నా దేవిని

దీవిస్తున్నా నా దేవిని


ఎక్కడ వున్నా ఏమైనా

ఎవరికి వారై వేరైనా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నిను వీడి అందుకే వెళుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా

నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon