అడిగి అడగలేక సాంగ్ లిరిక్స్ దేవదాసు (2005) తెలుగు సినిమా

Adigi Adagalekai Lyrics, Adigi Adagalekai Song full Lyrics, Devadasu Songs Lyrics, Devadasu Lyrics, Devadasu (2005) Lyrics, Devadasu, Devadasu Music Lyrics, All lyrics, Devadasu movie lyrics, Devadasu dialogue lyrics, Devadasu movie, Devadasu Item Song Lyrics, Devadasu Theme Song Lyrics, Devadasu Title Song Lyrics, Devadasu Remix Song Lyrics, Devadasu All Songs, Devadasu full album lyrics, Devadasu aardefilmy news, Devadasu, Devadasu lyrics download, Devadasu melody song lyrics, Devadasu Romantic Song lyrics, Devadasu Traditional Song Lyrics, Devadasu dj songs lyrics, Devadasu all songs in single lyrics, full album lyrics, Devadasu telugu lyrics, Devadasu Telugu Movie Songs Lyrics, Devadasu mp3 songs lyrics, Devadasu aarde lyrics, Devadasu Classic Movie Lyrics, Devadasu Mass Movie Lyrics, Devadasu Hero Entrance Song Lyrics, download songs aarde songs, Devadasu aarde songs, Devadasu 2005 lyrics, download Devadasu lyrics in single file, Devadasu full songs, watch Devadasu lyrics, Devadasu film lyrics, Devadasu Hottest Song Lyrics, Devadasu Telugu, Devadasu dj mashup songs lyrics, Devadasu party song lyrics, Devadasu PARTY SONG, Devadasu ITEM SONG LYRICS, Devadasu love song lyrics, Love Song Lyrics, Solo Song Lyrics, Telugu Movie Songs lyrics, listen Lyrics, Devadasu Video Songs With Lyrics, Devadasu Video Songs, Devadasu Music, 2005 Movie Songs Lyrics, All Telugu Movie Lyrics, Devadasu, Devadasu Full Songs lyrics, Devadasu Songs promo lyrics, Devadasu lyrics, Devadasu aarde lyrics, Devadasu all lyrics, Devadasu full songs, Devadasu lyrics in text, Devadasu lyrics, Devadasu lyrics full, Devadasu lyrics in english font, Devadasu lyrics in telugu font, Devadasu remix songs lyrics, Devadasu, Adigi Adagalekai Lyrics, Adigi Adagalekai song Lyrics, Adigi Adagalekai Telugu Song Lyrics, Adigi Adagalekai Telugu Song Lyrics in Devadasu, Adigi Adagalekai Telugu Song Telugu Lyrics in Devadasu, Adigi Adagalekai Telugu Song Telugu Lyrics Devadasu, Adigi Adagalekai Lyrics print, Adigi Adagalekai Movie Song Lyrics Translation, Adigi Adagalekai Lyrics Meanings, Adigi Adagalekai Telugu Adigi Adagalekai Devadasu Audio Songs Listen Online, Devadasu Adigi Adagalekai Lyrics, Devadasu aardelyrics, Devadasu Adigi Adagalekai Telugu Song Lyrics, Devadasu Adigi Adagalekai Telugu Songs Lyrics pdf, Devadasu Adigi Adagalekai Lyrics print, Adigi Adagalekai Song Lyrics in Telugu from Devadasu, Ram Devadasu Movie Song Lyrics, Devadasu Movie Adigi Adagalekai Song Lyrics, Adigi Adagalekai Song Lyrics English, Adigi Adagalekai Song Lyrics Translation, Adigi Adagalekai Song Lyrics Meanings, Adigi Adagalekai Song Lyrics Print, Adigi Adagalekai Song Lyrics pdf, Adigi Adagalekai Song Lyrics Download, Devadasu Adigi Adagalekai Movie Song Lyrics Translation, Devadasu Adigi Adagalekai Lyrics Meanings, Devadasu Adigi Adagalekai Telugu Devadasu Adigi Adagalekai Devadasu Audio Songs Listen Online, Devadasu songs lyrics aarde lyrics, Adigi Adagalekai Lyrics from Devadasu movie, Adigi Adagalekai Lyrics from Devadasu, Adigi Adagalekai Telugu Songs Lyrics, Adigi Adagalekai Devadasu Movie Song Lyrics Telugu Translation, Adigi Adagalekai Lyrics Telugu Meanings print, Ram Devadasu movie lyrics, Ram Devadasu Movie Song Lyrics, Ram Devadasu Movie Adigi Adagalekai Song lyrics, Ram Devadasu Telugu Songs Lyrics, Ram Devadasu Telugu Adigi Adagalekai lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Ram Devadasu movie Adigi Adagalekai Song lyrics, Ram Devadasu Movie Adigi Adagalekai Song Lyrics download, Devadasu Movie Songs lyrics, Adigi Adagalekai Song Lyrics |

Album: Devadasu


Music :Chakri
Lyrics-Chandrabose
Producer:YVS Chowdary
Director:YVS Chowdary
Year: 2005

English Script Lyrics Click Here అడిగి అడగలేక సాంగ్ లిరిక్స్


అడిగి అడగలేక ఒక మాటే అడగనా

అడిగి అడగలేక ఒక మాటే అడగనా

తెలిపి తెలుపలేక ఒక మాటే తెలుపనా ఆశగా అడగనా 

నీ  అడుగునై అడగనా

మౌనమై తెలపన నీ గాలినై తెలపాన 

ఎన్ని జన్మలైనా జంట విడరదని


అడిగి అడగలేక ఒక మాటే అడగనా

తెలిపి తెలుపలేక ఒక మాటే తెలుపనా

నీకన్నా మెత్తనిది నీ మనసే నచ్చినది.

నీకన్నా వెచ్చనిది నీ శ్వాసే నచ్చినది.

పెదవి కన్నయ్య యధతియ్యనిధి 

కనుల కన్న కళ అల్లరిది 

నువ్వు కన్న సిగ్గే నాణ్యమైనది 

జన్మ కన్నా ప్రేమే నామ్మికైనది 

ఎన్ని జన్మలన  ప్రేమ రాయ రానిది 


అడిగి అడగలేక ఒక మాటే అడగనా 

తెలిపి తెలుపలేక ఒక మాటే తెలుపనా

నీ కన్నా చల్లనిది నీ నీడే దొరికినది.

నీకన్నా నిజమైంది నీ తోడే నాకుంది.

సొగసు కన్నా ఓడి వాడనిది.

బిగుసుకున్న ముడి వీడనిది.

ముళ్ళు లేని పువ్వే ప్రేమ అయినది. 

 పూలు లేని పూజే ప్రేమ అయినది.

ఏ జన్మలోఅయిన పూజ మాన రాదని 


అడిగి అడగలేక ఒక మాటే అడగనా

తెలిపి తెలుపలేక ఒక మాటే తెలుపనా 

ఆశగా అడగనా

 నీ  అడుగునై అడగనా 

మౌనమై తెలపన నీ గాలినై తెలపాన 

బాస చేసుకున్న భాష మార్చ రాదని ల👌


Share This :sentiment_satisfied Emoticon