చీలికపడిన నా హృదయం | కోట్స్ | Telugu Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label

 

 


చీలికపడిన నా హృదయం నుండి 
నువ్వు మిగిల్చిన చేదు జ్ఞాపకాల వేదన 
అగ్ని పర్వతం నుండి ప్రవహించే లావా లా 
నా కన్నీళ్ళు ప్రవహిస్తున్నాయి Get This Quote In English Script  CLICK HERETelugu Quotes

Good Morning Quotes 

Good Night Quotes
quotes, ugadi telugu quotes, quotes in telugu, useful telugu quotes, telugu quotes videos, telugu quotes videos download, telugu quotes vivekananda, telugu quotes video songs, telugu quotes video songs download, telugu quotes vShare This :sentiment_satisfied Emoticon