కదులు కదులు సాంగ్ లిరిక్స్ వకీల్ సాబ్ (2021) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics 


Album : Vakeel Saab


Starring: Pawan Kalyan
Music : Thaman S
Lyrics-Suddala Ashok teja 
Producer: Raju - Shirish
Director: Sriram Venu
Year: 2020

English Script Lyrics Click Here
కదులు కదులు సాంగ్ లిరిక్స్ వకీల్ సాబ్కదులు కదులు కదులు కట్లు తెంచుకొని కదులు
వదులు వదులు వదులు బానిస సంకెళ్ళను వదులు
కాలం తన కళ్ళు తెరిచి గాలిస్తున్నది నీలో
కాళిక ఏమైందని ఉగ్రజ్వాలిక ఏమైందని
దెబ్బకొడితే పులిని నేను ఆడదాన్ననుకున్నా
తోక తొక్కితే నాగు తనను ఆడదనుకుంటుందా

ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ
ఓ ఓఓ ఓ  ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ
కదులు కదులు కదులు కట్లు తెంచుకొని కదులు
వదులు వదులు వదులు బానిస సంకెళ్ళను వదులు

గాజుతో గాయాలు చెయ్
చున్నీనే ఉరి తాడు చెయ్
రంగులు పెట్టే గొల్లనే గుచ్చే బాకులు చెయ్
పిరికితనం ఆవహించి పరిగెత్తే నీ కాళ్లతో
రెండు తొడల మధ్య తన్ని నరకం పరిచయం చెయ్

నీ శరీరమే నీకు ఆయుధ కర్మాగారం
బతుకు సమర భూమిలో నీకు నీవే సైన్యం సైన్యం సైన్యం

ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ
ఓ ఓఓ ఓ  ఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓ
కదులు కదులు కదులు కట్లు తెంచుకొని కదులు
వదులు వదులు వదులు బానిస సంకెళ్ళను వదులు
Share This :sentiment_satisfied Emoticon