లాహే లాహే సాంగ్ లిరిక్స్ ఆచార్య (2021) | తెలుగు సినిమా

 Album : Acharya​


Starring: Chiranjeevi​​, Ram CharanKajal AgarwalPooja Hegde

Music : Mani Sharma

Lyrics-Ramajogayya Sastry  

Singers :Harika Narayan, Sahithi Chaganti 

Producer: Niranjan Reddy, Ram Charan

Director: Koratala Siva

Year: 2021


Telugu Script Lyrics Click Here


లాహే లాహే సాంగ్ లిరిక్స్లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే


కొండలరాజు బంగరు కొండ… కొండా జాతికి అండా దండా

మద్దే రాతిరి లేచి… మంగళ గౌరీ మల్లెలు కోసిందే

ఆటిని మాలలు కడతా… మంచు కొండల సామిని తలసిందే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే


మెళ్ళో మెలికల నాగుల దండ

వలపుల వేడికి ఎగిరి పడంగా

ఒంటి యిబూది జలజల రాలి పడంగా

సాంబడు కదిలిండే

అమ్మ పిలుపుకు సామి

అత్తరు సెగలై విల విల నలిగిండే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే


నాదర్దిన్న దినదిన నాననా

నాదర్దిన్న దినదిన నాననా

కొరకొర కొరువులు మండే కళ్ళు

జడలిరబోసిన సింపిరి కురులు

ఎర్రటి కోపాలెగసిన… కుంకంబొట్టు వెన్నెల కాసిందే

పెనిమిటి రాకను చూసి… సీమాతంగి సిగ్గులు పూసిందే


ఉబలాటంగా ముందటికురికి… అయ్యవతారం చూసిన కల్కి

ఎందా శంఖం సూళం భైరాగేసం ఏందని సణిగిందే

ఇంపుగ ఈ పూటైనా రాలేవా అని సనువుగ కసిరిందే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే


లోకాలేలే ఎంతోడైన… లోకువమడిసే సొంతింట్లోన

అమ్మోరు గడ్డంపట్టి బతిమాలినవి అడ్డాల నామాలు

ఆలుమొగల నడుమన అడ్డం రావులే ఎట్టాంటి నిమాలు, వాఁ


ఒకటో జామున కలిగిన విరహం

రెండో జాముకి ముదిరిన విరసం

సర్దుకుపోయే సరసం కుదిరే వేళకు

మూడో జామాయే

ఒద్దిక పెరిగే నాలుగో జాముకి

గుళ్లో గంటలు మొదలాయే


లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే

లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే


ప్రతి ఒక రోజిది జరిగే ఘట్టం

ఎడమొకమయ్యి ఏకం అవటం

అనాది అలవాటీళ్ళకి అలకలలోనే కిలకిలమనుకోటం

స్వయాన చెబుతున్నారు అనుబంధాలు

కడతేరే పాఠంLaahe Laahe Lyrics, Laahe Laahe Song full Lyrics, Acharya​ Songs Lyrics, Acharya​ Lyrics, Acharya​ (2021) Lyrics, Acharya​, Acharya​ Music Lyrics, All lyrics, Acharya​ movie lyrics, Acharya​ dialogue lyrics, Acharya​ movie, Acharya​ Item Song Lyrics, Acharya​ Theme Song Lyrics, Acharya​ Title Song Lyrics, Acharya​ Remix Song Lyrics, Acharya​ All Songs, Acharya​ full album lyrics, Acharya​ aardefilmy news, Acharya​, Acharya​ lyrics download, Acharya​ melody song lyrics, Acharya​ Romantic Song lyrics, Acharya​ Traditional Song Lyrics, Acharya​ dj songs lyrics, Acharya​ all songs in single lyrics, full album lyrics, Acharya​ telugu lyrics, Acharya​ Telugu Movie Songs Lyrics, Acharya​ mp3 songs lyrics, Acharya​ aarde lyrics, Acharya​ Classic Movie Lyrics, Acharya​ Mass Movie Lyrics, Acharya​ Hero Entrance Song Lyrics, download songs aarde songs, Acharya​ aarde songs, Acharya​ 2021 lyrics, download Acharya​ lyrics in single file, Acharya​ full songs, watch Acharya​ lyrics, 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon