కుకుకూ కుకుకూ సాంగ్ లిరిక్స్ శీనువాసంతి లక్ష్మి (2004) తెలుగు సినిమా

seenu vasanthi lakshmi download songs seenu vasanthi lakshmi doregama seenu vasanthi lakshmi movie download seenu vasanthi lakshmi songs download telugu seenu vasanthi lakshmi godari navvindi seenu vasanthi lakshmi hero name seenu vasanthi lakshmi heroine seenu vasanthi lakshmi movie hero name seenu vasanthi lakshmi movie heroine seenu vasanthi lakshmi movie hd video songs seenu vasanthi lakshmi songs in naa songs

Album :Seenu Vasanthi Lakshmi


Starring:R. P. Patnaik, Padmapriya Janakiraman, Navaneet Kaur
Lyrics-Kula Shekar
Singers :R. P. Patnaik
Producer:N. M. Suresh
Director:E. Srinivas
Year:2004

English Script Lyrics Click Here


 

కుకుకూ కుకుకూ సాంగ్ లిరిక్స్


కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

తొలిరాగం నేర్పిందీ ఈ పలుకూ

కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

నవలోకం చూపిందీ నీ పిలుపు 


చిగురాకుల సవ్వడి అయినా 

చిరుగాలి తాకినా

గుడిగంటల సందడి విన్నా

నాలో ఏదో మైమరపు


కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

తొలిరాగం నేర్పిందీ ఈ పలుకూ


కుశలములెన్నో అడిగినదీ 

ఉరికే గోదావరీ

పులకలు నాలో చిలికినదీ 

ఎగసే ఈ లాహిరీ

కరిమబ్బునే మహ ముద్దుగా

ఎద ముందుకు తెచ్చేను గాలి 

తడి కన్నుల్లో సిరి వెన్నెలే

కురిపించెను జాబిలీ


కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

తొలిరాగం నేర్పిందీ ఈ పలుకూ

కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

నవలోకం చూపిందీ నీ పిలుపు 


అడుగులు తానై నడిపినదీ 

పుడమే ఓ దారినీ

పదములు పాడి పంచినదీ 

ఒడిలో ఓదార్పునీ

ఋణమన్నదే ఇక తీరదే 

నా ప్రాణములిచ్చిన గాని

నేల తల్లికే నేను ఇవ్వనా 

ఈ గీతాంజలీ


కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

తొలిరాగం నేర్పిందీ ఈ పలుకూ

కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

నవలోకం చూపిందీ నీ పిలుపు 


చిగురాకుల సవ్వడి అయినా 

చిరుగాలి తాకినా

గుడిగంటల సందడి విన్నా

నాలో ఏదో మైమరపు


కుకుకూ కుకుకూ కుకుకూకూ

తొలిరాగం నేర్పిందీ ఈ పలుకూ

Share This :sentiment_satisfied Emoticon