అంతా రామమయం సాంగ్ లిరిక్స్ శ్రీరామదాసు (2006) తెలుగు సినిమా

 

sri ramadasu adigo badradri sri ramadasu audio sri ramadasu all songs sri ramadasu antha ramamayam sri ramadasu allah song a to z mp3 sri ramadasu songs sri ramadasu bhakthi patalu sri ramadasu biography sri ramadasu background music download sri ramadasu biography in telugu sri ramadasu bakthi geetha sri ramadasu bgm ringtones sri ramadasu bhakti songs sri ramadasu background music sri ramadasu cinema sri ramadasu cinema songs sri ramadasu cinema lo patalu sri ramadasu cinema telugu lo sri ramadasu cinema songs download sri ramadasu characters sri ramadasu cinema telugu movie sri ramadasu dasaradhi song lyrics in telugu sri ramadasu director sri ramadasu download sri ramadasu dasaradhi song lyrics sri ramadasu download naa songs sri ramadasu downloading songs

Album:Sri Ramadasu


Starring:Nagarjuna, Sneha
Lyrics-Ramadas, Pothana
Singers:S.P. Balu
Producer:Aditya Babu
Year:2006

English Script Lyrics Click Hereఅంతా రామమయం  సాంగ్ లిరిక్స్ అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ

అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం

అంతరంగమున ఆత్మారాముడు
అనంత రూపముల వింతలు సలుపగ
సోమ సూర్యులును సురలు తారలును
ఆ మహాంబుధులు అవనీజంబులు

అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం
అంతా రామమయం

ఓం నమో నారాయణాయ ఓం నమో నారాయణాయ
ఓం నమో నారాయణాయ

అండాండంబులు పిండాండంబులు
బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మలు మొదలుగ
నదులు వనంబులు నానా మృగములు
విహిత కర్మములు వేద శాస్త్రములు

అంతా రామమయం ఆ.... ఈ జగమంతా రామమయం

రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ

సిరికింజెప్పడు; శంఖచక్ర యుగముం చేదోయి సంధింపడు
ఏ పరివారంబును జీరడు అభ్రగపతిం పన్నింపడు
ఆ కర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు వివాదప్రోత్థిత
శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహియై. 
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon