జీవితం ఎలాంటిది అంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes for whatsapp status quotes telugu good morning quotes telugu good night quotes garden telugu quotes garden telugu images telugu quotes good night images


జీవితం ఎలాంటిది అంటే 
అర్థం కాని వయసులో 
ఆనందాన్ని ఇస్తుంది..
అన్నీ అర్థం అయ్యే వయస్సులో 
కన్నీళ్లను తెప్పిస్తుంది


Get This Quote In English Script Click Heretelugu quotes emotional
telugu quotes english translation
telugu quotes education
telugu quotes ego
telugu quotes excellent
love quotes telugu english

Quotes

Telugu Quotes

Good Morning Quotes 

Good Night Quotes

Love Quotes

Devotional Quotes

Share This :sentiment_satisfied Emoticon