ఒకరికి మేలు చేసే పని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes comedy telugu quotes creator love quotes telugu.com telugu quotes on character quotes telugu dp telugu quotes daddy telugu quotes dasara


ఒకరికి మేలు చేసే పని 

ఏదైనా గొప్పదే..
ఒక గొప్ప పని 

నిజాయితీగా చేయాలని

 ప్రయత్నించే..
ప్రతి మనిషి గొప్పవాడే


Get This Quote In English Script Click Here
telugu quotes about relationship
quotes telugu bible
telugu quotes birthday wishes
telugu quotes by famous persons
telugu quotes by sri sri


telugu quotes by swami vivekananda


Share This :sentiment_satisfied Emoticon