నీ బాహువులలో బలముంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

quotes telugu love failure telugu quotes life failure telugu quotes lyrics telugu quotes latest telugu quotes love sad telugu quotes life images l quotes in telugu l love you quotes telugu quotes telugu meaning in english
నీ బాహువులలో  బలముంటే 

పది మందిని కొట్టగలవు..
అదే నీ గుండెలో 

మంచితనం ఉంటే..
వేల మంది మనసులో స్థానం సంపాదించగలవు


Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes husband
telugu quotes hard work
telugu quotes happy
telugu quotes happy new year
telugu quotes heartbreak
quotes in telugu

telugu quotes in english

Share This :sentiment_satisfied Emoticon