నువ్వు ఏమి చేసినా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


telugu quotes relationship telugu quotes related to life telugu quotes revenge telugu romantic quotesనువ్వు ఏమి చేసినా 

నిజాయితీగా చేస్తే..
ఎవ్వరికీ సమాధానం 

చెప్పాల్సిన పని లేదు


Get This Quote In English Script Click Here
telugu quotes pdf
telugu quotes pics
telugu quotes pdf download
telugu quotes photos
telugu quotes political
telugu quotes pinterest
Share This :sentiment_satisfied Emoticon