విజ్ఞానం ఉన్నదని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes new year 2021 telugu quotes new year 2022 telugu nice quotes telugu neethulu quotes in telugu quotes in telugu love quotes in telugu sad quotes


విజ్ఞానం ఉన్నదని 

గర్వించడమంత..
అజ్ఞానం మరొకటి లేదుGet This Quote In English Script Click Here

telugu quotes lyrics
telugu quotes life failure
telugu quotes latest
telugu quotes love sad
telugu quotes love images
l love you quotes telugu

Share This :sentiment_satisfied Emoticon