ఎప్పుడూ గతంలోకి చూడటం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes on unity in diversity telugu break up quotes telugu love break up quotes miss u telugu quotes love u telugu quotes i hate u telugu quotes waiting for u telugu quotes miss u dad telugu quotes


ఎప్పుడూ గతంలోకి చూడటం, 
లేదా పక్క వారి జీవితంలోకి 

చూడటం చేస్తావో..
అప్పుడే నీ ఆనందానికి 

అవరోధం కలిగినట్లేGet This Quote In English Script Click Here
telugu quotes sms
s quotes telugu
s name quotes telugu
telugu quotes t shirts
telugu quotes trust
telugu quotes to impress a girl
telugu quotes telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon