ఓటమి నీ రాత కాదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

good morning quotes telugu love download good morning quotes telugu love download sharechat good morning quotes telugu life good morning quotes telugu lovers good morning quotes telugu love download free good morning quotes telugu love download naa good morning quotes telugu lo


ఓటమి నీ రాత కాదు..
గెలుపు ఇంకొకరి సొత్తు కాదు..
నిన్నని మరచి 

నేటినే తలచి శ్రమించు..
నీ ఆశయాన్ని సాధించుకోGet This Quote In English Script Click Heregood morning quotes in telugu free download
good morning quotes in telugu for lovers
good morning quotes in telugu share chat
good morning quotes in telugu text
good morning quotes in telugu with flowers
good morning quotes in telugu love
good morning quotes jokes telugu
good morning kiss quotes in telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon