రెండు చేతులు కలిస్తేనే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes dasara telugu quotes daddy telugu quotes dp telugu death quotes telugu devotional quotes telugu desk quotesరెండు చేతులు కలిస్తేనే 

చప్పట్లు..
అలాగే ఏ తప్పు అయినా 

ఇద్దరిలో ఉంటుంది..
కానీ నిందని మాత్రం 

ఒక్కరే భరించాల్సి ఉంటుంది
Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes on life
telugu quotes on trust
telugu quotes love
telugu quotes text
telugu quotes images
telugu quotes in english
telugu quotes on life download
telugu quotes on relationshipShare This :sentiment_satisfied Emoticon