ఎదుటి వారి మాట కించ | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


telugu quotes 2020 telugu quotes 2021 telugu quotes 2019 ugadi telugu quotes 2020 fathers day telugu quotes 2020 new year telugu quotes 2021 new year telugu quotes 2020 love quotes telugu 2020 3 movie quotes telugu 3 telugu movie images with quotes telugu.quotes


ఎదుటి వారి మాట 

కించ పరిచేదిగా ఉన్నా..
మన మాట 

ఓదార్పునిచ్చేదిగా ఉండాలి
Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes abdul kalam
telugu quotes life
telugu quotes love failure
telugu quotes lyrics

telugu quotes on problems
100 telugu quotesShare This :sentiment_satisfied Emoticon