నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

teachers day quotes in telugu 2019 new year quotes in telugu 2020 new year quotes in telugu 2021 fathers day quotes in telugu 2020 3 movie quotes in telugu 31 december quotes in telugu swami vivekananda 365 quotes in telugu 50th wedding anniversary quotes in telugu 60th birthday quotes in telugu inspirational 60th birthday quotes in teluguనీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా 
నీ కర్తవ్యం నీకు గుర్తు ఉంటే..
జరగవలసిన పనులు 

అవే జరిగిపోతాయి.


Get This Quote In English Script Click Here


Quotes

Telugu Quotes

Good Morning Quotes 

Good Night Quotes

Love Quotes

Devotional Quotes

ysrcp quotes in telugu

yadav quotes in telugu

vivekananda quotes in telugu for youth pdf

your quotes in telugu

1st birthday quotes in telugu

1st anniversary quotes in telugu

1st vardhanthi quotes in telugu

Share This :sentiment_satisfied Emoticon