ఈ క్షణం మళ్ళీ రాదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

telugu quotes hashtags telugu quotes happy new year telugu quotes heart touching telugu quotes in life telugu quotes inspirational telugu quotes images download telugu quotes in english words telugu quotes in text


ఈ క్షణం మళ్ళీ రాదు 

అనే వాస్తవాన్ని 
మీరు గ్రహించినప్పుడు..
జీవితం మరింత 

అర్థవంతంగా మారుతుంది
Get This Quote In English Script Click Here
telugu quotes for death
telugu quotes for love
telugu quotes for girl friend
telugu quotes for marriage
telugu quotes for death anniversary
telugu quotes for life
telugu quotes friendship
telugu quotes for relationship
Share This :sentiment_satisfied Emoticon