ఓం సాయి నమో నమః సాంగ్ లిరిక్స్ |సాయి పాటలు

 

sai baba ka baba sai baba sai baba trust sai baba bhakti patalu saibaba mandir sai ram sai bhagwan sai baba ki kakad aarti sai ji ki aarti sai trust sathya sai baba aarti shrisaibabasansthan sai ki aarti om sai nath anuradha paudwal aarti sai baba sai babanchi aarti

 Devotional 

Lord Sai

English Script Lyrics Click Here


ఓం సాయి నమో నమః సాంగ్ లిరిక్స్ఓం సాయి నమో నమః
శ్రీ సాయి నమో నమః
జయ జయ సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః


ఓం సాయి నమో నమః
శ్రీ సాయి నమో నమః
జయ జయ సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః


ఓం సాయి నమో నమః
శ్రీ సాయి నమో నమః
జయ జయ సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః
Share This :sentiment_satisfied Emoticon