నాపై నీకు విశ్వాసముంటే | సూక్తులు | కోట్స్ | సాయి బాబా వాక్యాలు | భక్తీ సూక్తులు

1 bhk in sai baba temple road 1 rk in sai baba temple road biwi number 1 sai baba sai baba 1 episode sai baba 1 week parayanam sai baba 1 video sai baba 2020 sai baba 21 days fasting sai baba 2021 sai baba 2005 sai baba 2020 serial sai baba 2021 diary sai baba 2020 images sai baba 2020 cast 2 bhk in sai baba nagar


నాపై నీకు విశ్వాసముంటే 

సత్యాన్ని అంటిపెట్టుకో, 
నీ కష్టం నుండి 

నేను కాపాడుతాను.


Get This Quote In Telugu Script CLICK HERE SAI BABA 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon