ఎవరైతే ఎప్పుడూ నన్నేచూస్తూ | సూక్తులు | కోట్స్ | సాయి బాబా వాక్యాలు | భక్తీ సూక్తులు

sai baba 4k hd images sai baba 4k pic sai baba 4k picture sai baba 4 trailer sai baba 4 kya sai baba 4k sai baba 4 episode sai baba 4 film 4 pengikut sai baba yang mati 4 leyes espirituales de sai baba sai baba 5 weeks vratham in telugu sai baba 50 sai baba 5 weeks pooja sai baba 5 thursday vrat sai baba 5 days pooja sai baba 5 gurubar brata sai baba 5 guruvar vrat sai baba 50 episode 5 thursday sai baba vrat 5 ds sathya sai baba


ఎవరైతే ఎప్పుడూ నన్నేచూస్తూ, 
నా గురించే వింటూ, 
ఎప్పుడూ నా నామాన్ని స్మరిస్తూ, 
నా యందే మనస్సు నిలుపుతారో, 
వారు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుతారు


Get This Quote In Telugu Script CLICK HERE SAI BABA 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon