నీవు వేల మైళ్ళ దూరాన | సూక్తులు | కోట్స్ | సాయి బాబా వాక్యాలు | భక్తీ సూక్తులు

sai baba vigraham sai baba vratham sai baba vrat sai baba video songs download sai baba video status sai baba v sai baba wallpaper hd sai baba wallpaper download sai baba wikipedia sai baba wallpaper photosనీవు వేల మైళ్ళ 

దూరాన ఉన్నా 
చివరి క్షణంలో 

నా చెంత చేర్చుకుంటానుGet This Quote In Telugu Script CLICK HERE


 SAI BABA 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon