నిన్ను నమ్మిన వారికీ సహయం చేయడం | కోట్స్ | Telugu Quotes | లైఫ్ కోట్స్

label

బాధలో ఉన్నవాడిని ఓదార్చడం 
ఓడిపోయిన వాడిని ప్రోత్సహించడం 
నిన్ను నమ్మిన వారికీ సహయం చేయడం
కన్నా గొప్ప విషయాలు ఏమి ఉండవు
 telugu goal quotes, telugu quotes hd, telugu quotes hd images, telugu quotes happy, telugu quotes hd wallpapers, telugu quotes heart touching, telugu quotes hd images download, telugu quotes happy birthday, telugu quotes husband, telugu quotes hd download, telugu quotes happy new year, telugu quotes hd photos, telugu quotes heartbreak, telugu quotes hd pics, telugu hurting quotes, telugu helping quotes aarde lyrics, telugu health quotes, telugu hate quotes, telugu humanity quotes, teluShare This :sentiment_satisfied Emoticon