చూసానే చూసానే సాంగ్ లిరిక్స్ సూపర్ మచ్చి (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

label
label

 

Transalation, Meanings, Kalyaan Dev Super Machi movie Chusanae Chusanae Song lyrics, Kalyaan Dev Super Machi Movie Chusanae Chusanae Song Lyrics download, Super Machi Movie Songs lyrics, Chusanae Chusanae Song Lyrics | Super Machi, Aarde Lyrics Chusanae Chusanae Song Lyrics | Super Machi, aarde Lyrics, Chusanae Chusanae Lyrics, Chusanae Chusanae song Lyrics, Chusanae Chusanae Telugu Song Lyrics, Chusanae Chusanae Telugu Song Lyrics in Super Machi, Chusanae Chusanae Telugu Song Telugu Lyrics in Super Machi, Chusanae Chusanae Telugu Song Telugu Lyrics Super Machi, Chusanae Chusanae Lyrics print, Chusanae Chusanae Movie Song Lyrics Translation, Chusanae Chusanae Lyrics Meanings, Chusanae Chusanae Telugu Chusanae Chusanae Super Machi Audio Songs Listen Online, Super Machi Chusanae Chusanae Lyrics, Super Machi Chusanae Chusanae Telugu Song Lyrics, Super Machi Chusanae Chusanae Telugu Songs Lyrics pdf, Super Machi Chusanae Chusanae Lyrics print, Chusanae Chusanae Song Lyrics in Telugu from Super Machi, Kalyaan Dev Super Machi Movie Song Lyrics, Super Machi Movie Chusanae Chusanae Song Lyrics, Chusanae Chusanae Song Lyrics English, Chusanae Chusanae Song Lyrics Translation, Chusanae Chusanae Song Lyrics Meanings, Chusanae Chusanae Song Lyrics Print, Chusanae Chusanae Song Lyrics pdf, Chusanae Chusanae Song Lyrics Download, Super Machi songs lyrics free download, Super Machi telugu songs lyrics free download, download Super Machi telugu songs lyrics, Super Machi mp3 songs lyrics free download, Kalyaan Dev Super Machi mp3 songs lyrics free download,  Super Machi aarde lyrics (2020) mp3 songs, Super Machi (2020) mp3 songs lyrics download, Kalyaan Dev Super Machi mp3 songs lyrics, Kalyaan Dev Super Machi aarde lyrics, Kalyaan Dev Super Machi aarde lyrics, Super Machi mp3 songs lyrics, Super Machi aarde lyrics, Super Machi aardelyrics, Super Machi aardelyrics com, Super Machi aardelyrics.com, Super Machi songs lyrics download, aarde lyrics Super Machi, Super Machi songs lyrics free download, Super Machi mp3 songs lyrics, Super Machi aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Super Machi telugu movie songs lyrics free download, Super Machi lyrics,
Aarde Lyrics


Album : Super Machi


Starring: Kalyaan Dev, Rachita Ram

Music : Thaman

Lyrics-KK 

Singers :Rita Thyagarajan 

Producer: Rizwan

Director: Puli Vasu

Year: 2020

English Script Lyrics Click Here


చూసానే చూసానే సాంగ్ లిరిక్స్

చూసానే చూసానే కోరుకున్న పిల్లగాడు తానే

చూసానే చూసానే చూడగానే నేలపైన లేనే

వేచి వేచి చూసే కనులు మాని ఇంకా వేరే పనులు

రెప్పదాటి వచ్చే కలలు  చెప్పలేని హాయే అసలు

నా కన్నులే నవ్వాలిలే కన్నీరు కారేంతలా


ఆగిపోయెనే మనసు చిన్ని గుండెకేం తెలుసు

జ్ఞాపకాలదే గొలుసు తీరనివ్వాలి నా కోరిక

ఆగిపోయెనే మనసు చిన్ని గుండెకేం తెలుసు

జ్ఞాపకాలదే గొలుసు తీరనివ్వాలి నా కోరిక

చూసానే చూసానే కోరుకున్న పిల్లగాడు తానే

చూసానే చూసానే చూడగానే నేలపైన లేనే

చూసానే ఏ ఏ ఏ చూసానే ఏ ఏ ఏ ఏ


కళ్ళు రెండు వాలిపోయెనే చూశాక నిన్ను నేనే

గుండె చప్పుడాగిపోయెనే ఆ నిమిషం ఆగలేకే

నీ కోసమే వచ్చానుగా నా ప్రేమ తెచ్చానురా

నిన్నింతగా మెచ్చానురా నాలోనే దాచానురా

నా కన్నులే నవ్వాలిలే కన్నీరు కారేంతలా


ఆగిపోయెనే మనసు చిన్ని గుండెకేం తెలుసు

జ్ఞాపకాలదే గొలుసు తీరనివ్వాలి నా కోరిక

ఆగిపోయెనే మనసు చిన్ని గుండెకేం తెలుసు

జ్ఞాపకాలదే గొలుసు తీరనివ్వాలి నా కోరిక

చూసానే చూసానే కోరుకున్న పిల్లగాడు తానే

చూసానే చూసానే చూడగానే నేలపైన లేనే

చూసానే ఏ ఏ ఏ చూసానే ఏ ఏ ఏ ఏ

చూసానే ఆ ఆ

Share This :sentiment_satisfied Emoticon